Billedet på sidehoved

Sammen skaber vi fremtiden i nu’et

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 

  • Samlet elevtal pr. 13-09-2018:  591 elever

  •  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
 

  • 0.-2. klasse: 20,5 elever pr. klasse
  • 3.-6. klasse: 20,8 elever pr. klasse
  • 7.-9. klasse: 26,9 elever pr. klasse

  • Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.